جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://tasnimafarinan.persianblog.ir/post/79
ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٧  

وبلاگ شنیده می شوید
 شرحی بر نوروز
 
 
 
سلام
نوروز پیروز
بخوونید :

نیاکان ما ، ایرانیان باستان ، به گواهی تاریخ از شادترین ملتهای جهان بوده اند . آنان بسیاری از روزهای سال را به برگزاری جشن می پرداختند . انگیزه ی این جشن ها گذشته از شادی فطری  نژاد ایرانی ، پاس داشت روزهای سرنوشت ساز در تاریخ این نژاد کهن و سرزمین ایران بوده است .این جشن های اسطوره ای هنوز هم در میان پاره ای از ایرانیان برگزار می گردد.
نوروز ، بزرگترین جشن ایرانیان باستان برابر با ا فروردین خورشیدی و 21 مارس مسیحی است.
ایرانیان بر این باور بودند که در این روز خداوند آفرینش جهان را به پایان رساند. آنان جمشید ، پادشاه قوم آریایی را پایه گذار نوروز و دیگر آیین های نیکو دانسته اند . ایرانیان برای جشن خانه های خود را پاکیزه می کردند ، بر روی میز کوزه اب آب ، گلدانی گل ، وشعله ای از آتش می افروختند. در شب پایانی سالچراغ خانهی درگذشتگان خود را روشن می نمودند چون بر این باور بودند که درگذشتگان به خانه ی خود باز می گردند و از روشنی چراغشان شادمان می گشتند.
از دیگر آیین های نوروز ، پوشیدن جامه ی نو، آراستن سفره ی هفت سین ، و کاشتن سبزی در هفت گونه دانه بود و هرکدام از دانه ها که بهتر می رویید، نشانه ی رونق کشت آن نوع دانه در آن سال بود، این آیین نشانگر ، ارزش کشت و کار در میان ایرانیان باستان است .
 و این بود مختصر شرحی بر نوروز ....


کلمات کلیدی: نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز