جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://farmehrf.persianblog.ir/post/140
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٧  

 وبلاگ خورشید نیمه شب

بانوی پشت آینه!   


چند سالی میشود ...
با این روزها که بیایند و بگذرند
چند سالی میشود اینک که هر روز کسی با نام جعلی من
با ظاهر و آوا و انحنای اندامم
- که من هست و نیست -
از خواب بر میخیزد و به جایم
به پدر و مادرم صبح بخیر میگوید٬
و سیب هر روزه را که به دندان گرفت
بوسه ای در هوا میپراند که : خداحافظ!
و آن وقت دنبال روزمرّگی ام میرود.
و من هر روز بیشتر تعجب میکنم که چرا
کسی مرا نمیابد که اینطور در آینه پنهان شده ام؟


کلمات کلیدی: نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز