جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://delbordi.persianblog.ir/post/27
ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٧  

وبلاگ دل بردی از من

آمد بهار ای دوستان مزل سوی بستان کنیم

سبز سلام

سفید سلام

سرخ سلام

آبی سلام

بنفش های ریز سلام

۱۰۰۰ بار می دانستی که دوست ندارم پیش از من یا پس از من قدم بزنی...

۱۰۰۰ بار تو را آزردم

۱۰۰۰ بار افسوس خوردم

انتظار ندارم از هیچ کس...

از هیچ کس...

هیچ انتظار ندارم...

اما همه انتظارم چشم به راه دست تو یا نگاه تو یا صدای تو...

در هیجان شنیدن نامم... از دروازه لبان زیبای تو

چشم به راه زبان تو... در حسرت امری

و تو تمام انتظار من از بودنم هستی...

هوا تمام است...

سال تمام است...

دیگر رنگ بر شیشه پنجره نمانده است...

و تو در خوابی آیا ؟؟؟

ذکر نام تو را گرفته ام...

بهار را در من نمی بینی مگر با حضورت...

بهار من...

بهار من...


کلمات کلیدی: نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز