جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://dalawy.persianblog.ir/post/13
ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧  
 سکانس اول

 FADE IN 

تیک  

تیک  تیک،

تیک سکوت سرد کنار سفره سین ها را

 میشکند

 شمعها روشن 

 تا زندگی، ماهی سرخ را بسراید 

تنها 

بی شور و اشتیاق

 غرق در انزوا 

و غزلسرای آه

 ZOOM IN 

چشمهای پر از حسرت 

سرد

پر از اشکهای...

سکانس دوم  

پر از اشکهای مسموم غم

 خیره 

خیره به فراسوی دور

 شکسته 

هم وزن چین و چروک 

خستگی 

انتظار

 انتظار

 انتظار

 ZOOM OUT :

 یا مقلب القلوب والـ

 FADE OUT

سکانس سوم

  دیگر نا ندارد 

آهنگ تیک تیکها را تکرار کند

 شمعها روشنایی را تا آخر سوزانداند 

تنها سین سکه،

 سینهای دیگر سین سلامت ندارند 

آخرین غزل ماهی  

بی وزن،

 با ردیف یک جنازه روی آب 

جیغ به پهلو شکستن در 

سکوت را  

می بلعد 

وتنها حنجره یک واژه را فریادوار قی میکند

 :نه؟!!!


کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: نوروز