جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://ehsan-vafaee.persianblog.ir/post/5
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٧  

 وبلاگ احسان وفایی

نوروز یا روز نو در همه ی تقاویم در همه ی دوره ها و در میان همه ی فرهنگ ها با اسامی گوناگون مطرح بوده و هست . گردش زمین به دور خورشید و پدید آمدن روز وشب و فصول سال و نیز حرکت ماه بر گرد زمین بشر را به محاسبه واداشته و به طور طبیعی تقویم را پدید آورده است. آغاز هر سال شروع جدیدی است که خود به نوعی انسان را با احساسی تازه و تولدی نو به حرکت در می آورد. این آغاز همراه با شادی و سرور بوده و در هر فرهنگی آیین های ویژه ای برای نشان دادن خوش حالی و شادی تعبیه شده است . در میان ایرانیان این روز نو روزی بود که شاه جدید ساسانی به تخت می نشست . خواهیم دید که آخرین نوروز ایرانی که طی آن آیین های ویژه ای را اجرا می کردند روزی در اواخر خرداد ماه بود که یزد گرد سوم بر تخت نشست و از آن پس این نوروز هر سال با توجه به عدم محاسبه ی کبیسه و اهمال آن در هر چهار سال یک روز به عقب می افتاد. پس از آمدن اسلام سنت نوروز پابرجا ماند و این بدان دلیل بود که مردم ایران به سرعت اسلام را نپذیرفته و تا یکی دو سه قرن بسیاری از آنان بر آیین کهن خود بودند. حتی اگر اسلام را پذیرفتند نتوانستند به آسانی آیین کهن خود را ترک کنند. دانسته است که اسلام دو عید را با عنوان عید فطر و اضحی با آیین های ویژه مطرح کرد. هر چند آن ها آغاز سال نبود اما به هر روی عید طبیعی مسلمانان به شمار می آمد. در برابر نه از سوی اهل سنت و نه امامان شیعه موضع گیری روشن و شناخته شده ی مفصلی نسبت به نوروز مطرح نشد. بحث از نوروز در فرهنگ شیعه از قرن پنجم به بعد مطرح شد و تا آن جا که به منابع بر جای مانده ی ارتباط مربوط می شود نخستین بار در مختصر مصباح شیخ طوسی از آن یاد شد . پس از آن در منابع دیگر هم وارد گردید . نکته ی جالب توجه آن که در دوره ی صفوی آثار فراوانی در زمینه ی عید نوروز نوشته شد. شیخ آقا بزرگ ذیل مدخل نوروزیه از بیش از پانزده رساله که در دوره ی صفوی تالیف شده یاد کرده است . 


کلمات کلیدی: نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز