جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://bahareh0111.persianblog.ir/post/12
ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ فروردین ۱۳۸٧  

وبلاگ عاشق 

جشن فرخنده فروردین است / روز بازار گل و نسرین است

آب چون آتش عود افروزد / باد چون خاک عبیر آگین است

باغ پیراسته چون گلزار بهشت / گلبن آراسته حورالعین است

برج ثور است مگر شاخ سمن/ که گلشن را شبه پروین است

گرد بستان ز فروغ لاله / گویی آتشکده برزین است

آب چین یافته در حوض از باد / همچو پر کار حریر چین است

بط چینی که ستاده در او / چو پیاده است که با نعلین است

( ابوالفرج رونی )


کلمات کلیدی: نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز