جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://bahareh0111.persianblog.ir/post/13
ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ فروردین ۱۳۸٧  

 وبلاگ عاشق تنها

عیدانه 

دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت / ای دختر بهار حسد می برم به تو

عطر و گل و ترانه و سرمستی تو را / با هر چه طالبی به خدا می خرم زتو

برشاخ لخت و عور درختی شکوفه ای / با ناز می گشود دو چشمان بسته را

مرغی میان سبزه ز هم باز می نمود / آن بالهای کوچک زیبای خسته را

خورشید خنده کرد و ز انوار خنده اش / بر چهر روز روشنی دلکشی دوید

موجی سبک خزید و نسیمی به گوش او / رازی سرود و موج به نرمی رمید از او

خندید باغبان که سر انجام شد بهار / دیگر شکوفه کرده درختی که کاشتم

( فروغ فرخزاد )


کلمات کلیدی: نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز