جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://pouladzadeh.persianblog.ir/post/144
ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ فروردین ۱۳۸٧  

 وبلاگ لحظه هایی که میگذرند

یادی از حکیم بهار سخن عمرخیام

عمر رفته

چون بلبل مست راه در بستان یافت
روی گل و جام باده را خندان یافت
آمد به زبان حال در گوشم گفت :
دریاب که عمر رفته را نتوان یافت

.  English

 When the canary made its way to the field
Found the rose and wine smiling, kneeled,
In tongues its message in my ear it thus reeled
Hark, no moment in time did twice yield.

 German

Eine Nachtigall, die trunken zu dem Garten flog ,
Wo ein Rosenkelch über den anderen sich bog,
Raunte ins Ohr mir: Erfaße das Glück
Des Lebens im Fluge: es kommt nicht zurück.
 


کلمات کلیدی: نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز