جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://hate-or-love.persianblog.ir/post/243
ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧  

وبلاگ  عشق آری عشق نه

  کاش ما هم با طبیعت نو شویم ... جلوه ای از جلوه های تو شویمبرآمد باد صبح و بوی نوروزبه کام دوستان و بخت پیروزمبارک بادت این سال و همه سالهمایون بادت این روز و همه روز اندر دل من مها دل‌افروز تویییاران هستند و لیک دلسوز توییشادند جهانیان به نوروز و به عیدعید من و نوروز من امروز تویی  با تابش زلف و رخت ای ماه دلفروزاز شام تو قدر آید وز صبح تو نوروزاز جنبش موی تو برآید دو گل از مشکوز تابش روی تو برآید دو شب از روز خیمة نوروز بر صحرا زدندچارطاق لعل بر خضرا زدندلاله را بنگر که گویی عرشیانکرسی از یاقوت برمینا زدند رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنوددرود باد بر این موکب خجسته، درودبه هرکه درنگری، شادیی پزد در دلبه هرچه برگذری، اندُهی کند بدرود عید آمد و مرغان رة گلزار گرفتندوز شاخة گل داد دل زار گرفتندنوروز همایون شد و روز می گلگونپیمانه‌کشان ساغر سرشار گرفتند نوروز، روزگار نشاطست و ایمنیپوشیده ابر، دشت به دیبای ارمنیاز بامداد تا به شبانگاه می خوریوز شامگاه تا به سحرگاه گل چینی چو صبح رایت خورشید آشکار کندز مهر قبلة افلاک زرنگار کندرسید موسم نوروز و گاه آن آمدکه دل هوای گلستان و لاله‌زار کند بهاری داری از وی بر خور امروزکه هر فصلی نخواهد بود نوروزگلی کو را نبوید آدمی زادچو هنگام خزان آید برد باد


کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: نوروز