جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://yegosheyedel.persianblog.ir/post/38
ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٧  

 وبلاگ یه گوشه دلم غوغاست .

تولد الاله

سلام
زمانی که همه چیز در آرامش وسکوت غوطه ور بود
 وزمانی که تمام مخلوقات در خواب ابدی بودنند
 ناگاه صدایی در حیاط زیستن جنبیدن کرد
و گویا نبردی اهریمنی در دل طبیعت جوشش کرد وخواست تبلور کند سرچمه ای جاوید. به نام زندگی در دل طبیعت
 
وانگاه بود که ابرها دست بر سر خورشید کشیدند
 
وبه مادر حیاط گفتند که بتاب و خورشید تابید
وقتی که سوز بادها تنه بید رو می لرزوند وقتی که موی سبزه ها رو به سفید شدن میرفت وهمه چیز بوی مرگ رو به خودش گرفته بود
لاله وحشی به تک درخت بلوط گفت:
 ای بلوط کهن تو پیر ترینی آیا زندگی ما به اتمام رسید؟
و بلوط کهن گفت خیر لاله؛ شگفتنی در راه است
 الاله ها ؛ غنچه ها؛ ودرختان در سرمای شدید انروزها به ابدیت رفتند
 اما بلوط پیر در اخرین لحظات می گفت بهار ما کجایی
وامروز بعد از گذشت ماهها سرچشمه نور بر رگ حیاط تزریق شد
 و دباره چشمه ها جوشیدن گرفت
 و باز اسمان ابروانش را باز نمود
 وببین آنطرف تر درختی کهن را که روی تنش احساس میکند به دنیا آمدن برگ های بلوط
 را وآرام چشمانش را می گشاید وهمه یکصدا میگویند بهارتان گرامی باد  بلوط کهن 
با تابش خورشید خون یخ زده جویبار ها آب شد
 وگویا گردش خون طبیعت دباره بکار افتاد
 آن زمان بود که لاله بی قرار از زمستان از خواب برخواست
 و سنگینی برگ هایش را دباره حس کرد  وآنگاه بود که همگی تولد پیر ترین درخت جنگل را جشن گرفتند
بهارتان مبارک باد به امید اینکه هیچ گاه دلتا ن زمستانی نگردد


کلمات کلیدی: نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز