جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://bahar-nowshahr.persianblog.ir/post/59
ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٧  

 وبلاگ بهار اینجاجور دیگری است

با من بگو

پیش پای نو بهارم، بامن از گلها بگو ............

پشت پرچینهای باغ از رقص بلبلها بگو.........

 از شمیم عطر گلها زباغستان دل بگو ........

از شقایق های عاشق ، عطر سنبلها بگو .....

از غرور غنچه امید و این دلهای وابسته بگو .......

با من از رگبار باران بیقراریهای ابرها بگو .......

از تلاطمهای دریا ، صبر ساحلها بگو ........

از پرپر شدن هزاران گل در این خاک بگو .....

بازهم از ریشه جوشان این گلها بگو .......

از لب خندان اشک شوق گلهای سرخ بگو .....

کاروان گل رسید ، از عشق محملها بگو ...........

از گل محمدی که می راند مرا تا خاطره بگو ......

از من و ما ، شعله جانسوز محفلها بگو .........


کلمات کلیدی: نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز