جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://hamishe-mohajer.persianblog.ir/post/61
ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧  

وبلاگ  روزگار غریبی است نازنین

دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت  ای دختر بهار حسد می برم به تو عطر و گل و ترانه و سرمستی تو را با هر چه طالبی به خدا می خرم زتو برشاخ لخت و عور درختی شکوفه ای  با ناز می گشود دو چشمان بسته را مرغی میان سبزه ز هم باز می نمود آن بالهای کوچک زیبای خسته را خورشید خنده کرد و ز انوار خنده اش  بر چهر روز روشنی دلکشی دوید موجی سبک خزید و نسیمی به گوش او رازی سرود و موج به نرمی رمید از او خندید باغبان که سر انجام شد بهار  دیگر شکوفه کرده درختی که کاشتم  


کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: نوروز