جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://batoolhojjati.persianblog.ir/post/46
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٧  

وبلاگ بتول حجتی

گرچه وصالش نه به کوشش دهند در طلبش هرچه توانی بکوش

روایت نخستین

سفر  یعنی پیمایش یک مسیرو رسیدن به مقصد آن هم از نوع عالی میباشد .ولی اگر به مقصد نرسی چه معنایی دارد؟مسیر آن نبود !؟ یا مقصد سرجاش نبود؟اصلا ناکامی ها از اینجا شروع میشود؟حسرت جاماندن .رنج سفر .خار مغیلان .طفل بی طاقت .شب تاریک و بیم موج............ 

روایت دوم

ابراهیم ادهم قصد حج نمود .پس با پای پیاده  راهی حجاز شدپس از طی سفری سخت و توام با ذکر و عبادت وقتی به مکه رسید دیدکه کعبه سرجایش نیست .فریاد واحسرتا سرداد که من چه گناه نمودم تا اینگونه خدا خانه اش را از من دریغ نمود .ندا آمد تو گناه نکردی .   رابعه قصد حج و زیارت خانه خدا را نموده .بنابراین کعبه را به پیشباز این مهمان عزیز فرستاده ایم. 


کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: نوروز