جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://qahramani.persianblog.ir/post/5
ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٧  

وبلاگ شخصی حجت السلام قهرمانی

انگیزه سفر

درایام تعطیلات نوروز به سر می بریم وخیلی از هموطنان عزیز به سفر میروند جا دارد که انگیزه سفرمان را از منظر عارف فقید سیدابن طاووس بیابیم ایشان به فرزندشان توصیه مینمایند:و ای فرزند . اگر به سفری نیازمند شدی ؛بدان که خدای جل جلاله در سفرحافظ تست؛ وحافظ همه موهبتهایی که به تو انعام کرده است.اودر همه نعمتها که به تو عنایت فرموده است .ودرسفر از آن دور میشوی دروطن جانشین تو میگردد.پس ‍، از روی هوای نفس و آز سفر مکن ،که اگر چنین کنی با خدای جل جلاله جنگیده باشی وجلالت الهی اورا سبک گرفته باشی ،وزمان سفر خود رادر چیزی ضایع ساخته باشی که در سرای جاویدان ترا از آن سودی نباشد. بلکه بایدقصد تو در مسافرت آن باشد که از خدای جل جلاله به سوی او روی کنی ،چه،هر کجا که باشی در آستان اویی ،وباید که همه کارهای سفر وحضر خود را به او بسپاری ،وروی به او داشته باشی .اگر چنین کنی سفر تو خدمت به او وبرای اوست ،وسفر به سوی اوست ،ودر حمایت وحفظو وکفایت اخلاص به او وتقرب به اومی باشی وهر چه در چنین سفری روی دهد به زبان حال ،جبران آن بر عهده او جل جلاله است ،که به حکم خرد هر کس که به سوی سلطانی عادل برای کارهای او سفر کند در زیر سایه او باشد ودر آن سفر دستاویز وی رشته پیوند اوست ،وفضل سلطان وثیقه سفر او ،چه، جبران زیانهای این سفر بر عهده آن سلطان است که به مقتضای دل خود رفتار می کند .اگر نفس تو از چنین سفری باز ایستد ،وپیروی اهل غفلت کند ،واوقات ضایع گذارد پس ، از خدای جل جلاله یاری طلب تا به تو نیروی توفیق عطا فرماید وآنچه در کتاب فتح الابواب در باب استخاره گفته ام بکار بند ،که اگر چنان کنی مسافرت تو طبق فرمان خدای جل جلاله وتعظیم قدر او خواهد بود . واز دست پشیمانی می رهی .وقتی انسان به مجرد طبع بهیمی وبنا به شهوات خود مسافرت کند ،با چار پایی که بر آن سوار است در حرکات وسکنات یکسانست.