جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://reza00taha.persianblog.ir/post/30
ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٧  

 وبلاگ  انسان کامل

شب عید

من امسال شب عید کشیک بودم البته ۲۸ هم کشیک بودم
روز ۲۸ اومد و رفت مثل بقیه روزا اما روز ۲۹ قضیه فرق میکرد آخرین روز سال بود اینکه داره عید میشد خیلی خوب بود اما اینکه شب عید و رسم سبزی پلو با ماهی از دست داده بودم همچی حالمو گرفته بود نسبتا از نظر تعداد عمل روز خوب وسبکی داشتیم تا اینکه شب شد ویکی از بچه رفت برامون خرید عید انجام داد(مهتابی) دور هم نشته بودیم و خوردیم و خندیدیمو تلویزیون تماشا میکردیم هر چند وقتی پیامکی ارسال میکردیم تا حدود ساعت ۲۴ - ۱ بامداد  که دیگه بچه ها میخواستند بخوابند من وحمید گفتیم که شب آخر نباید بخوابید و حمید آقا هم تلفن همراهشو روشن کرد داشتیم کیف میکردیم که فرید که خیلی خسته بود پا شد اول فکر کردیم میخواد بره یه جای دیگه بخوابه اما رفت آب خورد و برگشت یه لیوان آب هم دستش داشت زیاد اعتنا نکردیم که دیدم ریختش سر من  یه دفعه جا خوردم تا اومدم به خودم بیام دومی رو هم ریخت سر حمید این تازه شروع یه آب بازی در اتاق عمل بود به مدت ۱ ساعت همگی خیس خیس شده بودیم بعدا خبر رسید که ولی خان سرما هم خورده اما بد روزگار موقعی شد که ساعت ۲ بامداد عمل اورژانس اومد ما هم همه خیس از در و دیوار دنبال لباس تا بریم سر عمل بالاخره عمل و رفتیم و صبح شد و عید و مسافرت و...

در پناه حق


کلمات کلیدی: نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: مسابقه اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره