جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://spantman.persianblog.ir/post/77
ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧  
وبلاگ اسپنتمان... و پشت حصار ها سنگی موهایش را شانه می زند  و آرام آرام آغوشش را می گشاید تا آبهایی را که بهار می آورد بپذیرد .

تن خویش را به نمناکی آبهای بهاری می سپارد تا خنکای آن را به یادگار همیشه یاد آورد.
از بودن خویش می گذرد در دل خویش با همه سختیش حفره ای ایجاد می کند تا آب جاری شود تا خویشتن خویش را سدی نبیند در برابر آب تا بهار همه جا رود.ما آدمیان همیشه ابرام آب را دلیلی برای شکسن سنگ به میان می کشیم اما نمی دانیم این سنگ است که از وجود خویش می گذرد خود را می شکند تا آب جاری شود بیاییم بهار را با خود شکستن آغاز کنیم تا دگران از این آبهای بهاری بهره برند

 تا ما سدی نباشیم تا ما ...؟


کلمات کلیدی: نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: مسابقه اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره