جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://sadra12.persianblog.ir/post/11
ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧  

وبلاگ  صدرا

درانتهای سال و در آغاز سال نو

یاد آورم همه خاطرات خود   آن لحظه های پوچ که بی یاد دوست رفتوآن لحظه ها که به فتح و ظفر گذشت شادم ز کامیابی آن لحظه های اوج اما فغان ز لحظه های طی شده بی یاد آن نگار اندیشه ام چه خوب به یاری من شتافتتا لحظه عبور ز سال کهن به نوتصمیم ها به تجربه گیرم نه بی اساس اکنون تو ای رفیق شیفقم دمی درنگتا کی فرار می کنی از خود تو با شتاب؟ آن روزها که به باطل گذشت عمریا آن زمانکه به کامت نگشت عمر با نا امیدی و شکست نباید به سر بری زیرا به سال نوباشد برای تویک لحظه از زمانپر قدر و پر بهاافزون تر از

 تمام زمان های پیش و حال

پس قدر دان رفیق آن لحظه های ناب


کلمات کلیدی: نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: مسابقه اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره