جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://yademanbashad.persianblog.ir/post/62
ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧  
وبلاگ حرفی از حنس زمان به حول حالنای یا مقلب القلوبت که میرسم نفسی تازه میکنم... و به خاطر می آورم از نفس افتاد گانت را که در آرزوی بارشی مهربان بر کویر سینه هایشان به پنجره چشمها دخیل انتظار بسته اند.یا مقلب القلوب و الابصار آیا وقت آن نرسیده که به رویش جوانه های گندم بر چشمها و قلبهایمان جوانه هایی از نور برویانی؟؟؟یا مدبر اللیل والنهار آیا زمان آن فرا نرسیده که سیب سرخ عشقت را به کاسه آب زندگیمان بیفکنی؟؟؟یا محول الحول والاحوال دیر زمانی است که تنگ بلور صبرمان چشم انتظار ماهی قرمز وصل است.خدای برگهای سبز!!!

 حول حالنا الی احسن الحال!


کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: نوروز