جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://sang-kaghaz-gheychi.persianblog.ir/post/33
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧  
وبلاگ سین مثل صاد  نوروز...     نوروزتان مبارک...دوباره شهر نوای روزی نو می دهد...گر چه چشم های مردمان حکایت این روز را ندارداما بوی بهار می آید...گویی دوباره خالق ما را به تفکر می خواند...گویی دوباره می گویدباید از نو ساخت...گویی دوباره امید باز میگردد...گویی خداوند از پس سرما ترانه ای تازهمی خواند:آن پرنده ای را می گویم که از بامداد می خواند...شاید مرا تلنگری می زند...شاید او راکه می گفت فردا هم روزی است مثل روزهای خدا...ای کاش او بفهمد...سفره پهن می کنیم...سفره را پر از سین می کنیم...و آرزو...که مواظب باشیم...مواظب باشیم قلبی را نشکنیم...و آرزو...که دوست بداریم...و آرزو...که باشیم آنگونهکه باید...و آرزو...وآرزو...و آرزو...هر چند سین هایمان بسیار هر چند دارد...اما باید رفت و توقف نکرد...ماهی در تنگ...هر چند زود می میرد...آیینه...هر چند این روزها زنگار مدرنیته بسته است...تخم مرغ رنگی...هر چند زود می شکند...سبزه...هر چند در روز سیزده بر فراز اتومبیل ها بر افراشته می شود...سمنو...هر چند تیره و کدر است...سیر...هر چند بد بو است...سکه...هر چند یادآور بی پولی هاست...سیب...هر چند آرام آرام گندیده می شود...سنجد...هر چند می رود که باز گردد...سجاد...هر چند...
کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: نوروز