جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://pouladzadeh.persianblog.ir/post/136
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧  
وبلاگ لحظه هایی که می گذرند امسال نوروزمتفاوتی را تجربه کردم . تفاوتی که می تواند شروع خوبی برای سال های آتی اگر خداوندمتعال عمری دهد باشد .دوست دارم بهترین آرزوها رابرای همه کسانی که می شناسم و نمی شناسم داشته باشم . دوست دارم همه کسانیکه دلشان را شکسته ام مرا ببخشند و همه کسانی را که .... دوست دارم روزهای توام با عشق برای همه انسان های وارسته و آزاده را از خداوند متعال خواستارشوم .

و در نهایت ایران همیشه آزاد ، به همت ایرانی آزاده سرافراز بماند .


کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: نوروز