جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://vararood.persianblog.ir/post/63
ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ فروردین ۱۳۸٧  

بیا ای جاودان پیروز

         نوروز جهان افروز

         بیار آن جام جان افروز

         هزاران دست سبز از خاک بالا می شود امروز

         ید خضرا هزاران از پی امداد می آید!

         تو گوی خوجه خضر است بهمن

                                                  هر کجا ای که فروکش می کند دامن

         بپا می گردد آن جا رستخیز سبزه و ریحان و آویشن

         صداقت سبز می گردد

                                      سخا هم سبز می گردد

         به مشت پیر باایمان عصا هم سبز می گردد

         به زیر پای زاهد بوریا هم سبز می گردد.

 

         به کوه و دشت و برزن انقلاب نور می جوشد

         شراب نور در رگهای هستی می شود جاری

         نشاط روز نو در پیکر انگور می پیچد

         به خاک افتاده تاک ناتوان هم می چخد بالا

         میان بازوانش میفشارد شهچناران را

         به صد جام زمرد می کشاند مشک باران را

                  و جوی مولیان از دامن مهتاب می آید

                  به خون خفتگان برق از سرود ناب می آید

                  شهنشاه خراسان

                                                 آفتاب گوهر انسان

                                                           پیام روشن یزدان

         دیگر ره خانه امید را پرنور می سازد.

 

سلام ای خاک، ای مادر

سلام ای مصدر پاکیزه  گوهر

به هر بذری که در قلب تو نذر سرفرازی هاست

به ههر برگی که در دامان تو سر مانده از پایز

به زیر مرحم جان پرورد نوباوگانت را

به هر جوای که در رخسار تو از اشک سرشار است

به هر راهی که روی قلب زخمین تو هموار است

به هر کوهی که دور دامن سبز تو دیوار است

به هر چشمی

                   به هر قلبی

                                  که با یاد تو بیدار است.

         چنین تا جاودان بیدار بادا جان غمخواران

         چنین تا جاودان سرشار بادا جام هوشیاران!

        

         سلام ای پاک مرز رنجبر

                                         ای میهن نوروز

         که خاک پای تو بر فرق نومیدی

         چو آن خاکی که کوهستانیان بر سنگ می ریزند

         هزاران خوشه شاداب را بر سنگ وریاند

         ز سنگ ارزنگ رویاند

         تورا کی می توان در ظلمت شبها فرو پیچید

         تو را کی می توان در پای دیو نا امیدی سر فرود آورد

         درخت باور تو سر به عرش راستان دارد

         جهان از هفت خوان تو هزاران داستان دارد

        

ز پشت هفت خوانت هفت سین آورده ای  امروز

         نخستین سین سلام ما به یاران باد

         سلام ما به خاک و آفتاب و باد و باران باد

         سلام ما به بلبل های یاسین خوان تو بادا

         که با آیات یاسین یاس را از دل همی رانند

         که با ایات یاسین یاس هارا می شکوفانند.

        

الا نوروز جان افروز

         الا پیک جهان افروز

         دمی با کاروان گل نوردی کوهسارانرا

         دمی با اشک نیسان برفروزی لاله زاران را

         ببر باری سلام انتظاران را

         دیار شهریاران گوشه بام شهره یاران را

 

بر این خاک کهن

                      تا آسمان برپاست

                                            تا خورشید می تابد

زر ناب دری جاریست چون دریا

ز نور روی انسان آئینه سرشار می گردد

موذن با صدای بلبلان بیدار می گردد

هلال ماه در هر چشمه ای چون ماهی طلاست

شکرنم میتراود از نسیم صبح در شبگیر

سحر خواب تو با بشکفتن گل می شود تعبیر

 

در این جا سرمه شب روشنی دیده روز است

به هر ائین که خواهی

                           تاجیکستان

                                        میهن جاوید نوروز است!


کلمات کلیدی: نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز