جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://gerivan.persianblog.ir/post/159
ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳۸٧  

 وبلاگ گریوان

بهانه ی بهار

     سه روزصبر بلکه آغازسال را با مطلبی بدیع ودرخورسال نوشروع کرده باشم ، فایده ای نبخشید. گویی یخهای زمستانیم با هوای گرم نیمه ابری این روزها ذوب نشد. برگهای درحال رویش درختان کنارپنجره م غل غلی است که نهیب می دهند : به هوش باش ، سه روزاز عمر ۸۷ گذشت ، قطعا بقیه نیز بگذرد.وهمین نگاه برگهای نازک گرچه زیبا وبا محبت، ولی تشری به به خیال منجمدمن که ایستایی برای بهتر نوشتن که سهل است ، ایستاده برای استقبال خوشی آب درهاون کوفتن است وهیچ انگاری خویش .وآنگاهست که انگشتان یک به یک به دنبال حروف مخلوط پارسی ولاتین برای ساختن جمله ، سه ردیف به بالا وپایین پریده ، سیزده نقطه را با تک کلیکهابه راست وچپ می دوند.محتوی را ، آنچه درکوزه تراود اما سیاهی صفحه را اراده وشجاعتی فوق معنی لازم است.گربه سیاهی مانداین سیاه مشق اول سال، بازم سرخوشم که پستی داشته وبه روزشدنی رابایسته ام.به همان اندازه که ازبهارعمر غافل بوده وپشیمانم ، ازثانیه های بهارسال هم.باقی چه شود ندانم...


کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: نوروز