جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://gerivan.persianblog.ir/post/157
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ فروردین ۱۳۸٧  
وبلاگ  گریوان

دعا وتبریک سال نو    یا مقلب القلوب و الابصار 
 مدبر اللیل و النهار 
 یا محول الحول و الحوال
 حول حالنا الی احسن الحال      همگام وهمراه با طبیعت ازخالق کائنات ُ استجابت این دعاراخواسته ُ می خواهیم تغییری به سرعت وزیبائی سبزه های بهاری درتمام شئونات زندگی ما ایجاد نماید. 
 ازاین دعا زیباتر چه می توان گفت .این دعائی مختصر ومفید است که می تواند ُ زمزمه ی هر روزمان باشد .قطعا طبیعت هرلحظه این خواسته را به کمال داشته که اینچنین زندگی را به لحظه درک می کند. من این دعا را درحق همهُ خصوصا آنهائی که با ما حضوری و مجازی حشر ونشری دارندُ کرده  وتقاضا دارم ُ اگر توجهی بودبرای تغییر حال ما هم دعا بفرمایند. 


کلمات کلیدی: نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز