جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://akrane.persianblog.ir/post/2159
ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٧  

وبلاگ آکرنه

 نسیم رستخیز و نوروز

رسم است که در شادی ها سخن از مرگ نگوییم و چه رسم بیهوده ای. کدام شادی است که با مرگی آغاز نشود و یا به انجام نرسد!؟ یاد مرگ بهار دلهاست.
در آخرین روزهای سال به رسمی کهن مردگان و رستخیزشان را یاد میکنیم و پس از آن به انتظار رستخیز طبیعت و نوروز شاد هستیم. قیامتی همیشگی از مرگ و زندگی و زیباترین و شادترین ها. بهار زندگی اش را از مرگ به عاریه گرفته است. در اینجا مرگ، فقدان نیست و حقیقتی است مخلوق. مخلوق خالق حیات.
می دانیم که بی مرگ و گذر از زندگی پیشین، زندگی پسین نداریم و بی مرگ روزهای گذشته، نوروز نداریم. شکوه زندگی به عرض اندام مرگی گذرا برای زندگانی ابدی است. هر مرگی شروع زندگی است و نه پایان آن. تولد زندگی با مرگ آغاز میشود و هر چه مرگ بزرگتر، محصول آن زیباتر.این نسیم رستخیز را طوفانی نیز هست سخت پس آن را نیز انتظاریم.

=========================

امروز به رسم نوروز شما را عیدی میدهم. از بوبن.  در مسیح در شقایق او حکمت زندگی را از مرگ می آموزیم.

مردن به عاشق شدن می ماند. آدم ناپدید می شود و دیگر خبری از خود نمی دهند. ص 22
مرگ ما را تطهیر میکند. وقتی می میریم تمام بدی های مان / چون بخار به هوا می رود. ص 23 / 24
شکر خدا هر از گاهی بهار سر می رسد و همه چیز را به هم می ریزد و ما در می یابیم که هیچ وقت مالک چیزی نبوده ایم و من از این اکتشاف، چیزی مسرت بخش تر نمی شناسم. ص 42
من همیشه با حس مرگ آینده ام زندگی کرده ام. احساسی شادی بخش. حسی که ساده می کند و رها.  ص 43
در نوشته های بوبن نسیمی است که کم تر درادبیات یافت می شود، نسیم رستاخیز.  سرژ کارل ص 47


 صفحه گزیده مطالب از کتاب:

کریستیان بوبن / مسیح در شقایق / برگردان: نگار صدقی   / نشر مشکی / چاپ دوم / 1383


بنام خداوند بخشنده مهربان نوروز را قدر می نهیم.


کلمات کلیدی: نوروز ،کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز