جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://pouladzadeh.persianblog.ir/post/141
ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٧  
 وبلاگ لحظه هایی که میگذرند
نوروز در کوهستان
کوهساران را آموختنی بسیار در دامن است
از دل چشمه ساران تا عمق دره های ژرف
کوهساران ، تنهایان استوارند
تن ها به باد سوده ، تن ها به آب بخشیده
و تنهایی فرصتی است تا عشقشان را به آسمان رسانند
کوهساران همیشه عاشقند
حتی وقتی که برف چکادشان را سرد و زمهریر کامشان را

باید تنها بود تا عشق را شناخت
در روزهای خوب تنهایی
لحظات خدا
ایامی که از تعرق تنه نیم سوخته درختان
در زیر تفتان آفتاب نیم روز ، نمناک است .
 
زیباترین ثانیه ها وقتی متولد می شوند
که از نوشروع کنی
همه را و هیچ را
همه را با تمامی خاطره ها
هیچ را به استقبال آتیه ها

 آن روز ها دلم برای بوته های یکه مانده خار، می سوخت
اما روزها که گذشت
فهمیدم دل سوختن برای
تقدیری که اشتیاق بوته خار است  ، اندیشه ای عبث است
اوتقدیرش را در دامن های گشاده به نور
در دل کوهساران میجوید
همین جایی که روئیده و رویانده شده
و دل خوش است به صیانت از
بوته های سبز کوچکتری که در اطرافش
میرویند .

طبیعت ما را هر نوروز می آموزد و
اندیشه را می آزماید
که همه چیز در جای خود است
و این مائیم که نمی دانیم کجائیم و کجا باشیم
و مدام مکان خویش را می جوئیم
با همه احترامی که برای شاعر قائلم
: موطن آدمی حتی در قلب کسانی نیست که دوستش دارند
جایگاه آدمی
تنها
در ظرف آدمیت اوست .
 
خود را در آئینه چشم و دل دیگران نجوییم چون هیچ نمی یابیم الا

کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: نوروز