http://azitajavadpour.persianblog.ir/post/33

وبلاگ یک سبد ستاره

در ایران باستان ۲ عید بزرگ وجود دارد ۱.عید افرینش۲.عید باز زایی
 از دیدگاه ایرانیان قدیم زمان انتخاب نوروز مبدا پایان افرینش است

کل هستی در شش هنگام افریده شده
که با خلقت انسان افرینش خاتمه یافت
سبب بزرگ شمردن نوروز روز تولد:
۱. کیومرث نخستین پادشاه۲.هوشنگ شاه۳.تهمورث۴.سام نریمان۵.فریدون شاه۶.کیخسرو پور سیاوش۷.زرتشت۸.گشتاسب و بانو کتایون
به اعتقاد بهار حاجی فیروز بازمانده ایین بازگشت ایزد شهید شونده یا سیاوش است
اخرین روز سال جشن همسپتمدم و جشن افرینش انسان است
شیر تازه یک رسم کهن.تخم مرغ نشان نطفه ونژاد است و ایینه و سمنو سنجد نشان عشق و زایش و تولد و ماهی نشان برکت و روزی حلال و سکه نشان برکت و انار میوه مقدس است

منجمان روز سیزده بدر  را بسیار نحس میشمارند زیرا ستاره شناسان روزی که ماه و خورشید روبروی هم قرار گیرند نحس دانسته و معتقد بودند که باید دست از کار کشید و از خانه بیرون شد

/ 0 نظر / 32 بازدید