http://alix.persianblog.ir/post/46

 وبلاگ علی ایکس
نوروز در ادبیات مدرن ایران

 

"وقتی من از تو می نویسم، آسمان دماغش را بالا می کشد و تکمه های خاطره از جلیقه اش می افتند."

# می دانم! می دانم!
اقیانوس، با اشکهای تو است که شور می شود
و ماهیان دریا، در معابد مرجانیشان،
با جِزّ جگر توست که کباب می گردند.

حالا هم این قصه را تا ته خوانده ام
هم آن کتاب نازکِ پر پری را
که در صفحه دو، به توان تو می رسید.

حالا، وقتی خانم غروب دامن سرخش را
روی سر دنیا می اندازد
و وقتی خورشید می رود، تا شب بیاغازد
من در حضور ماه نام تو را به یاد می آورم
و سلامت را به باد می سپارم
آخر می دانی؟ باد این روزها
چگالی حضور تو را در حجم هر لحظه حمل می کند
نمی داند انگار، که من نمی دانم
این تا کی نقطه دارد...

# من کشته ام
شپش شپش کش بی مروت را
و برای همین است که گریه نمی کنم.

/ 0 نظر / 11 بازدید