http://marivan33.persianblog.ir/post/47

 وبلاگ بهشت گمشده ام مریوانسفرنامه 3

 

e9ukow.jpg
eslw2f.jpg

در آن فکرم که فردا و فرداهای دگر ما برای آیندگان چی خواهیم داشت!؟ آنچه را که امروز می بینیم با قدمت 400 ساله تا 2500 ساله همه گویای ارزشمندی هنر و ذوق پیشینیان است و نشان از تمدن و لوح ومکتب بیان . اما عمیقتر بنگریم امروز را جز یافتن لقمه نانی آنهم با فن و زیرکی چیزی دیگر در چنته ی  برای خود وبرای آیندگان نداریم. دیدن آثار باستانی تخت جمشید، نقش رستم ، باغ عفیف آباد ، باغ ارم، دلگشا ، حافظیه ،سعدی ، دروازه قرآن، بازار وکیل و شاه چراغ شیراز هرکدام با دنیایی از ناگفته ها ، لب به بیان می گشایند. از یک سو خوش بودن وخوش راندن اعیان و صاحبان زرو زور واز سوی دیگر جان دادن و لب نگشودن طبقه ی مظلوم . از نمای دیگر بنگریم فضای مطرب و شاعرانه همراه با طبع خوش ذوقی صاحب دلان واین راز ورمز خلوت دل را نیز زیبا نمایان است و با شوریدگی دل همنوایی خاصی دارد.

نگریستن به باغ عفیف آباد از جهت مکان پژوهشی انواع گل ها و گیاهان نایاب و صخره ایی جای بسی خوشبختیست زیرا معتقدم مانوس شدن با طبیعت یعنی راندن زندگی به سبک آرامش وبدور از هیاهوی زندگی ماشینی مدرنیزم. نگریستن به آثار سلاح های جنگی از باب تحول وتغییر و همچنین دفع بلا و آفات دگر خواهی بشری خود دنیایی از ناگفته هاست! آنچنانکه رام کردن طبیعت با فکر است واندیشه اما عبور از مرزدگرخواهی خشونت است وکشتار و این مهم هم دردیست دنباله دار که امروز هم با نوایی دگر دست به گریبانشیم.

/ 0 نظر / 53 بازدید