http://wsf.persianblog.ir/post/61

 وبلاگ آب ماهی دریا

پیغام   

.....ای بهار همچنان تا جاودان

همچنان تا جاودان بر شهرها و روستاهای دگر بگذر

هرگز و هرگز

              بر بیابان غریب من

                                    منگر و منگر

سایه ی نمناک و سبزت

                          هر چه از من دورتر

                                                 خوشتر

بیم دارم کز نسیم ساحر ابریشمین تو

تکمه ی سبزی بروید باز

بر پیراهن خشک و کبود من.

همچنان بگذار تا درود دردناک اندوهان

                                                   ماند سرود من.

<م.امید> 

/ 0 نظر / 28 بازدید