http://cygnet71.persianblog.ir/post/47

وبلاگ دروغ شاخداربا توبا تو همه ی رنگ های این سرزمین را اشنا می بینم
با تو همه ی رنگ ها ی این سرزمین مرا نوازش می کنند
با تو کوهها حامیان وفادار خاندان من اند
با تو زمین گاهواره ای است که مرا در اغوش خودمی خواباند
ابر حریری است که بر گاهواره ی من کشیده اند 
و طناب گاهواره ام را مادرم
که در پس این کوه ها همسایه ی ماست
در دست خویش دارد
با تو دریا با من مهربانی می کند
با تو سپیده هر صبح بر گونه ام بوسه می زند
با تو نسیم هر لحظه گیسوانم را شانه می کند
با تو با بهار می رویم
با تو من در عطر یاس پخش می شوم
با تو من در هر شکوفه می شکفم
با تو من در طلوع لبخندمی زنم
در هر تندر فریاد شوق می کشم
در حلقوم مرغان عاشق می خوانم
در غلغل چشمه ها می خندم
در نای جویباران زمزمه می کنم
با تو من در روح طبیعت پنهانم
در رگ جاری ام در نبض
با تو من بودن را زندگی را شوق را عشق را زیبایی رامهربانی پاک خداوندی را می نوشم
با تو من در خلوت این صحرا
در غربت این سرزمین
در سکوت این اسمان
در تنهایی این بی کسی
غرقه ی فریاد و خروش و جمعیتم
درختان  برادران من اند
و پرندگان خواهران من اند
و گل ها کودکان من اند
و نسیم ها قاصدان بشارت گوی من اند
بی تو من .............
دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 29 بازدید