http://beheshtedel.persianblog.ir/post/375

وبلاگ بهشت دلبهار اومد برفها رو نقطه چین کرد در این شبهای شب بیداری و روزهایی که هوا مثبت ۲ رقم شده آهنگ ملایمی است کههمدم من شده. روی شیشه‌ی پنجره‌ی بزرگ هال که زینت خانه‌ی کوچک ماست فهرست کارهاییرا که در این چندماه باید انجام بدهم نوشته‌ام. بهانه‌ایست که شهر را و روندناایستای مردم را بیشتر ببینم و درختانی را که در دوردست ... و آسمانی که اینروزهای گرفتاری بدجور آفتابی شده و هوس دوچرخه سواری و قدم زدن در ساحل دریاچه راکه آبی تر از هر وقت دیگر است به جانم انداخته... طفل بازیگوش درونم را وعده می‌دهم به فردا ... فردایی که تا بیاید دوباره زمستانشده! گاهی به یاد حکایت آن بازرگان می‌افتم که در جزیره‌ی کیش شبی تا صبح برای سعدیسخنهای پریشان می‌بافت: گاه گفتی: خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است. باز گفتی: نه ، که دریایمغرب مشوش است؛ سعدیا، سفری دیگرم در پیش است، اگر آن کرده شود، بقیت عمر خویش بهگوشه‌ای بنشینم. گفتم: آن کدام سفرست؟ گفت: گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدمقیمتی عظیم دارد و از آن‌جا کاسه‌ی چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولادهندی به حلب و آبگینه‌ی حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و زان پس ترک تجارت کنم وبه دکانی بنشینم.از طرف دیگر اشتیاق گام زدن در راههای تازه و کاوش در جزئیات یک مساله که شب وروزت را درگیر می‌کند و انتشار یافته‌ها و مشارکت در بحث‌ها آنقدر انگیزه‌ساز استکه طفل بازیگوش درونت را به رویای بازیچه‌ای سرگرم کنی... آهنگی که می‌گفتم ساخته‌‌ی تورج شبانخانی است با صدای خودش و متن ترانه را محمدعلی بهمنی -که دیر زیاد و عمرش دراز باد- سروده :آهنگبهار! بهار! چه اسم آشنایی
صدات میاد اما خودت کجایی؟

وا بکنیم پنجرهها رو یا نه؟
تازه کنیم خاطره ها رو یا نه؟

بهار اومد لباس نو تنمکرد
تازه تر از فصل شکفتنم کرد

بهار اومد با یه بغل جوونه
عیدو آورداز تو کوچه تو خونه

حیاط ما یه غربیل باغچه ما یه گلدون
خونه ما همیشهمنتظر یه مهمون

بهار بهار یه مهمون قدیمی
یه آشنای ساده وصمیمی

یه آشنا که مثل قصه ها بود
خواب و خیال همه بچه ها بود

یادشبخیر بچگیا چه خوب بود
حیف که هنوز صبح نشده غروب بود

آخ که چه زود قلکعیدیهامون
وقتی شکست باهاش شکست دلامون

بهار اومد برفا رو نقطه چینکرد
خنده به دلمردگی زمین کرد

چقدر دلم فصل بهارو دوست داشت
وا شدنپنجره ها رو دوست داشت...  

/ 0 نظر / 32 بازدید