http://sama502.persianblog.ir/post/80

وبلاگ مرجع یادم نرفته یادم نرفته که فروردین چه غوغایی توزندگیم بپا کرد! یادم نرفته ساعت آن زلزله عظیمی روکه زندگیم روتحت تاثیر مقلب القلوب تحویل سال کرد !راستش هنوزبعدازاینهمه سال غبارش رنگ زندگیم روتغییر داده! کاش اونایی که دوستشون دارم اینو می فهمیدند وازهمین دریچه زندگی رو نگاه می کردند !اصلا کاش اونا به من اینو نشون میدادند ومباهات خدا رو به فرشته ها اونا می دیدند!یادم نرفته که همین روزا بود که ستاره ای شدی تا قبله روبهمه نشون بدی! گاهی وقتا منم قبله روازهمون مسیرسبزتومی بینم توانگار تو زندگی فلش خونرنگی شدی که فقط یه چیزرو نشونه گرفته بود واون . . . خدا ودیگر هیچ.به مناسبت شهادت قشنگترین شهید دنیای من!

/ 0 نظر / 28 بازدید