http://namaz19.persianblog.ir/post/27

وبلاگ شنیده هایم از نماز

سرود هستی

سرود را می شنوی؟ سرود تک تک کائنات، تسبیح و عبادتی است که من و تو فقط در زمان اذان با آن ها یکصدا می شویم. و اسراری که می گویند که تو باید هر لحظه ذکر بگویی و یا می گویند همه ی عالم در حال ذکر هستند، و من و تو غافلیم شاید در این نهفته باشد که از اذان تا اذان بعدی به صورتی دیگر و در لحظه ی اذان بصورت نمازی که شرع معین کرده یکصدا در صفوف نماز جماعت برپایش می کنیم و تو باید با هر ذکر با آنها همضدا شوی. و گوش کن تا ببینی که اول سبحان الله را چه وقت آنها شروع می کنند. وقتی به این موضوع عمل کردی ، ببین که چه لذتی از دل و جان می بری.

از اول اذان تا دقایقی بعد از نماز بنشین و گوش کن تا ببینی چه لذاتی بوده و من وتو از آن بی خبر بودیم و غافل. گویند تا طلوع آفتاب بیدار بنشین و حکایت را بخوان. اگر زود تر از اذان بیدار شدی ما را هم دعا کن. برای ما و همه ی گناهکاران طلب عذر خواهی و توبه از خدای مهربان کن و توفیق عبادت را هم برای همه ی زمینیان بخواه.

/ 0 نظر / 25 بازدید